Grønt bidrag til globale klima og miljø-endringer

Grønt bidrag til globale klima og miljø-endringer. Vi bryr oss om miljøet og tar utfordringen med å gjøre det vi kan for å hindre global oppvarming og forurensning.

abelone.no sender miljøvennlige sendinger med posten og Bring

Posten har Norges største grønne kjøretøypark og har mottatt NHO’s Logistikk og Transport miljøpris. Med  882 elektriske kjøretøy, 142 biogass kjøretøy og 52 lastebiler på biodiesel er de en ener i miljøarbeid innen transport og logistikk. 

Komitelederen, adm direktør Are Kjensli, uttaler i forbindelse med pristildelingen at Posten/Bring er blant de fremste miljøforkjemperne i Norge, uavhengig av bransje, og kan stå som et eksempel for alle som ønsker å bidra i miljøkampen.

Klimatiltak i Posten Bring:

 • Introduserer bioetanol på biler i Norge. Fornyer bilparken jevnlig for å oppnå klimaeffekter.
 • 94 prosent av bilparken er Euro 5- motorer.
 • Har innført hastighetsbegrensning på 550 lastebiler for å begrense forbruket av drivstoff.
 • 68 prosent av alt gods sendes med tog der dette er et alternativ.
 • Tester ut sjøtransport langs norskekysten i stedet for bilfremføring.
 • Stiller krav til transportleverandørene om økonomisk kjøring, Euroklasse mv.
 • Etablert miljøfond rettet mot ansatte for å inspirere til gode forslag og tiltak i organisasjonen.
 • Eget miljø e-læringsprogram for alle ansatte.

Vår brudekjole leverandør Sincerity bidrar også med grønt iniativ:

 • Compliance with relevant global environmental legislation and regulation.
 • Minimize waste, maximize use of resources and prevent pollution in all business procedures.
 • Identify significant environmental and social impacts and establish objectives and targets for decreasing carbon footprint.
 • Evaluate, monitor and improve the Company’s environmental performance against set targets.
  • Reduce waste by 20% each year.
  • Reduce paper consumption by 30% each year.
 • Communicate this policy and the Company environmental performance to customers, suppliers, and the public.
 • Ensure all employees are held accountable for these policy goals through training and communication of environmental issues throughout the company.
 • Encourage all employees to be proactive in the continuation and further development of the company’s environmental management practices.
 • Increase stakeholder involvement in corporate environmental initiatives.
 • Examine the Company’s activities against this policy to confirm environmental improvement.

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få kr 100,- i rabatt på ditt første kjøp.